Den norske veterinærforening

En god ordning står for fall

21.08.2019
Stortinget har vedtatt at det øremerkede tilskuddet til kommunal veterinærvakt skal avvikles og legges inn i det generelle rammetilskuddet til kommunene. Veterinærforeningen er svært bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene

Veterinær beredskap gjennom vakt er helt avgjørende for å beholde god dyrevelferd, ha tilstrekkelig beredskap mot smittsomme sykdommer og sikre trygg mat i Norge. Slik veterinærvaktordningen fungerer i dag, er det minimalt med administrasjon og ordningen er svært kostnadseffektiv. Inndelingen i 160 vaktområder ivaretar behovene i kommuner med ulik størrelse og ulik geografi.

Under Arendalsuka har veterinærvaktordningen vært en av de viktigste sakene våre. Veterinærforeningens president og fagsjef har møtt flere politikere og belyst hvor viktig det er å sikre god finansiering av alle de 160 vaktområdene. Veterinærforeningen fortsetter å jobbe intenst politisk i forkant av regjeringens budsjettkonferanse neste uke. Vi ønsker å bidra til å finne en god løsning slik at veterinærvakten ivaretas over hele landet, hele døgnet.

Veterinærdekningen og vaktordningen flere steder i landet er allerede sårbar, og omfattende endringer i finansieringsmodellen uten en grundig og gjennomtenkt konsekvensvurdering kan få alvorlige konsekvenser for landets beredskap mot alvorlig smittsom dyresykdom, dyrevelferdstragedier, mattrygghet og folkehelse.   

1 Kommentar

Einar Rudi

En trist utvikling - om ikke uventet.
jDa kampen om statlig ansvar for en veterinær vaktordning endelig var i havn i 1991 skjønte vi jo raskt at denne avtalen konstant ville være i fare for angrep fra byråkratiets side. Påvirkning av sentrale politikere har slik sett reddet ordningen gjentatte ganger.
Nå er endringen en politisk realitet og DNV må agere deretter.
Mitt enkle spørsmål er hva slags kommunikasjon DNV har med KS i sakens anledning.
Kan det være mulig å få saken inn i sentrale forhandlinger mellom DNV og KS og som kan legge sterkere binding på den enkelte kommune til å følge opp vaktordningen ?
Einar Rudi

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.