Den norske veterinærforening

Endelig forskriftsfestet veiledningsbesøk av praktiserende veterinærer

26.06.2019
- Dette har vi kjempet for lenge og nå ser vi endelig resultater, president Torill Moseng

På oppvaskmøtet Bollestad hadde med næringen ble det enighet om at dyrevelferdsprogrammet til næringen skal forskriftsfestes og det skal være obligatorisk for alle.

– Da vet vi at alle får den samme kunnskapen. I tillegg skal vi forskriftsfeste obligatoriske kompetansemål, sier Bollestad.

Dyrevelferdsprogram er et rammeverk for å jobbe systematisk med dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden i husdyrbesetninger. I slike dyrevelferdsprogram inngår regelmessige besøk av praktiserende veterinærer i tillegg til spesifikke velferdstiltak, dokumentasjon og sanksjoner (https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/hva-er-et-dyrevelferdsprogram/).
I de besetningene som allerede har rutinemessige besøk av praktiserende veterinær vil dette kunne utføres samtidig med andre oppdrag i besetningen, og vil dermed utgjøre minimale økte økonomiske utlegg for dyreholder, samtidig som det blir en fin arena for å diskutere forebyggende tiltak og forbedringer, og på den måten bidra til bedre økonomi for virksomheten over tid. Slike forskriftsfestede pålegg finnes allerede i akvakulturdriftsforskriften og i forbindelse med dyrevelferdsprogram for slaktekyllinger.

- Veterinærforeningen er glad for at Bollestad nå styrker dyrevelferden i norsk svinenæring gjennom å forskriftsfeste eksisterende dyrevelferdsprogram og at det innebærer 1-3 regelmessige veiledningsbesøk av praktiserende veterinær. Nå gjenstår det bare å forskriftsfeste veterinære veiledningsbesøk for alle dyr i norsk landbruk. Da har vi samtidig oppfylt kravet i EUs dyrehelselov som uansett må gjennomføres i norsk rett innen 2022, sier veterinær og president Torill Moseng i Den norske veterinærforening.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.