Den norske veterinærforening

Endelig innkalling til årsmøte i DNV-S 2018

03.08.2018
Årsmøte i veterinærforeningens studentforening (DNV-S) Lørdag 18. August 2018 kl. 17.00-18.00 i store auditorium på NVH Det blir underholdning med grilling av mat etterpå. Gratis for alle fremmøtte

Årsmøtet holdes i tilknytning til Karrieredagene 2018

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenne innkalling og sakliste.
  2. Velge møteleder.
  3. Koordinere aktivitetsplaner.
  4. Konstituere styret
  5. Velge to styremedlemmer som utsendinger til DNVs representantskap slik at en student ved NVH og en student ved et utenlandsk lærersted blir valgt.
  6. Behandle innkomne saker
  7. Behandle regnskap og budsjett

 

Det er ingen innkomne saker

Årmelding:

 A?rsmelding DNV 2017-2018.pdf

Økonomi:

 Regnskap DNV-S 2017 og hittil i 2018.xlsx

Instilling til nytt stryre:

 instilling nytt styre DNV-S 2018.docx

 

 Ved evt. spørsmål eller innspill til saker, kontakt Christian Tengs på ct@vetnett.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.