Den norske veterinærforening

Endelig innkalling til årsmøte i DNV-S 2019

29.07.2019
Årsmøtet blir avholdt lørdag 17. august 2019 kl 17-18 i Fellesauditoriet på Veterinærhøgskolen i forbindelse med Karrieredagene. Åpent for alle medlemmer!

Årsmøtet holdes i tilknytning til Karrieredagene 2019

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenne innkalling og sakliste.
  2. Velge møteleder.
  3. Koordinere aktivitetsplaner.
  4. Konstituere styret
  5. Velge to styremedlemmer som utsendinger til DNVs representantskap slik at en student ved NVH og en student ved et utenlandsk lærersted blir valgt.
  6. Behandle innkomne saker
  7. Behandle regnskap og budsjett

 

Lovutvalgets forslag til endring av vedtektene vil bli gjennomgått med styrets forslag til innspill.

 

Årsmelding:

 DNV-S årsmelding 2018-2019 ferdig.docx

Økonomi:

-kommer

 

Instilling til nytt styre:

 Innstilling hovedstyre i DNV-S 2019-2020.docx 

 Ved evt. spørsmål eller innspill til saker, kontakt Christian Tengs på ct@vetnett.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.