Den norske veterinærforening

Endelig innkalling til årsmøte i DNV-S

05.08.2017
Årsmøte i veterinærforeningens studentforening (DNV-S) Lørdag 19. August 2017 kl. 17.00-18.00 i store auditorium på NVH Det blir underholdning med grilling av mat etterpå. Gratis for alle fremmøtte

Årsmøtet holdes i tilknytning til Karrieredagene 2017

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenne innkalling og sakliste.
  2. Velge møteleder.
  3. Koordinere aktivitetsplaner.
  4. Konstituere styret
  5. Velge to styremedlemmer som utsendinger til DNVs representantskap slik at en student ved NVH og en student ved et utenlandsk lærersted blir valgt.
  6. Behandle innkomne saker
  7. Behandle regnskap og budsjett

 

Innstilling til hovedstyret:

 Fra Oslo:

Mari Mjelde 

Emma Elizabeth Wright

Julie Biti Teigmo 

 Vara: Benedicte Garmann-Johnsen

 Fra utland:

Audun Kreyberg Husby (Kosiche)

Marte Mørch  (Wroclaw)

Victoria Hille (Budapest)

 Vara: Andrea Brenden

 Fra Bodø: Kristin Erdal

Innstilling valgkomite:

 

Marte Mørk

 

Julie Biti Teigmo

 

Audun Kreyberg Husby

 

 

 Årsmelding DNV 2016-2017.docx

 Økonomi 2016 DNV-S.pdf

 Budsjett 2017 DNV-S.xlsx

 Politisk Platform til Generalforsamling.docx

 

 Ved evt. spørsmål eller innspill til saker, kontakt Christian Tengs på ct@vetnett.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.