Den norske veterinærforening

Endring av kassasystemloven - hva må du tenke på som næringsdrivende veterinær?

09.11.2018
Innen 2019 plikter alle næringsdrivende veterinærer å bruke kassasystemer som tilfredsstiller nye krav. Dette betyr at du som næringsdrivende innen utgangen av 2018 må ha forsikret deg om at ditt eksisterende kassasystem er i samsvar med de nye reglene eller anskaffe et nytt.

Nye krav til brukerne av kassasystemer: Som bokføringspliktig omfattes du ikke direkte av Kassasystemloven, men fra og med 1. januar 2019 må alt kontantsalg registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring. Dette er hjemlet i en ny bestemmelse i bokføringsloven, ikke i Kassasystemloven.

Etter 1. januar 2019 kan bedrifter som unnlater å registrere og dokumentere kontantsalg ved hjelp av et godkjent kassasystem bli pålagt et overtredelsesgebyr.

Det forventes imidlertid ikke at bedriftene skal ha inngående kjennskap til kravene i Kassasystemloven, hvis leverandør oppgir at deres system tilfredsstiller de nye reglene, kan du trygt forholde deg til dette.

Unntak fra kravene: Det gjøres unntak fra kravet om å bruke kassasystem med produkterklæring for noen typer virksomheter:

  • Næringsdrivende med lav omsetning, det vil si mindre enn 50 000 kroner eks. mva. i løpet av et regnskapsår. Stimuleringstilskudd regnes normalt ikke som omsetning.
  • Virksomheter som driver ambulerende og sporadisk kontantsalg, som for eksempel juletresalg eller salg fra fiskebil, såfremt ikke omsetningen eks. mva. overstiger 3 G (ca. 278 000 kroner i 2016).
  • Virksomhet som bruker kontantfaktura i forbindelse med alt salg (fôr, utstyr og tjenester). Kontantfakturering er en kvittering hvor navn, adresse m.m. står oppført i henhold til bokføringsforskriften kappitl 5-1.

Kan man nekte å ta imot kontanter?
Man kan nekte dersom man kan tilby en annen enkel og gratis betalingsløsning (f.eks. Vipps, faktura).

Hva bør du tenke på? 

Det viktigste er at du innen utgangen av 2018 må forsikre deg om at ditt eksisterende kassasystem er i samsvar med de nye reglene eller anskaffet et nytt.

Har du spørsmål til endringene ta kontakt med Skatteetaten: 

Telefon: 800 80 00

E-post: kassasystemprosjektet@skatteetaten.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.