Den norske veterinærforening

Fadderordning

Trenger du en kollega å rådføre deg med?

Enten du er nyutdannet og synes det er overveldende å plutselig ha fullt ansvar, eller du er i en situasjon hvor du kunne trenge en å rådføre deg med før du tar en beslutning, så kan kanskje en av fadderne hjelpe deg?

Foreløpig er denne ordningen kun etablert av SVF for veterinærer i smådyrpraksis.
Veterinærforeningen ønsker å utvide ordningen for å også gjelde andre deler av organisasjonen.

Ta kontakt med en av fadderne på denne listen (forbeholdt medlemmer).

Les mer om fadderordningen for veterinærer i smådyrpraksis her