Den norske veterinærforening

Fadderordning

Veterinærforeningens fadderordning er et tilbud hvor nyeksaminerte kolleger får tildelt en erfaren kollega.

Det skal være ment som en faglig støtteordning innenfor et ønsket fagområde. På den måten kan veterinærer med god erfaring være med på å støtte en ”fersk” kollega de to første årene av dens yrkeskarriere. Vi stiller ikke andre krav enn at begge er medlemmer av Veterinærforeningen og at den erfarne kollegaen har et genuint ønske om å være med på å gjøre hverdagen litt lettere for neste generasjons kolleger.

I disse dager verver vi kolleger innenfor områdene smådyr, produksjonsdyr/kombipraksis, akva, hest og Mattilsynet.

Interesserte kolleger kan enten henvende seg til sin særforening eller sbakke@online.no.
Studenter som regner med å uteksamineres i løpet av 2019 eller vinteren 2019/2020, kan henvende seg til DNV-S ved emmaelizabethwright@yahoo.no.