Den norske veterinærforening

Fagsjef helse og miljø

Oslo

Tittel: Fagsjef

Stillingstype: Fast stilling

Sjømat Norges administrasjon skal utvide sin kapasitet innenfor det mat- og miljøpolitiske området, og utlyser stilling som Fagsjef helse og miljø.

Stillingen er plassert i Avdeling for miljø og helse som har ansvar for påvirkningsarbeid overfor myndighetsorganer i Norge/EØS/EU og globalt når det gjelder regelverksutvikling, gjennomføring og forvaltning innenfor miljø- og matpolitikkområdene. Avdelingen har også ansvar for Sjømat Norges arbeid med fagpolitiske utfordringer og kommunikasjonstiltak relatert til avdelingens virkeområde.

Sentrale områder innenfor matpolitikken er næringsmiddelhygiene, fôrhygiene, fiskehelse, fiskevelferd, kvalitets- og merkebestemmelser samt ernæringspolitikk. Miljøpolitikken omfatter sjømatnæringens ressursbruk og utslipp til det ytre miljø i sirkulært perspektiv fra fjord til bord og håndtering og gjenvinning av avfallsressurser.

Stillingen vil bli tillagt særskilt ansvar innenfor det matpolitiske området. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Det søkes primært etter veterinær med vesentlig erfaring fra forvaltning med fokus på sjømatproduksjon og næringsmiddel- og/eller fiskehelseregelverket og med innsikt i EØS-avtalen. Dokumentert kunnskap i epidemiologi og/eller risikoanalyse inkludert risikokommunikasjon vil bli tillagt vekt.

Kontorsted for stillingen vil være Oslo. Vi ønsker person med gode evner til dialog og samhandling. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår.

Ytterligere informasjon om stillingen kan fås hos adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark (tlf 481 27 155) og avd. direktør Henrik Stenwig (tlf 918 20 072).

Søknad ønskes sendt elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no

Søknadsfrist er 8. juni 2018.

 

OM SJØMAT NORGE: Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer mer enn 560 medlems- bedrifter med over 12.000 ansatte. Våre medlemmer er bedrifter innen sektorene havbruk, videreforedling, industriell prosessindustri og eksport. Det siste året har vi bygd ut tilbudet slik at vi også representerer teknologi- og serviceselskap tilknyttet sjømatnæringen inkludert den maritime delen av næringen herunder brønnbåter. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo, og utekontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.