Den norske veterinærforening

Fagsjef mattrygghet i avdeling for Nortura Samfunnsansvar og Trygg Mat

Oslo

Tittel: Fagsjef

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 15. september 2019
Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

 

Vil du være med i et kompetent team med konsernansvar i Nortura for områdene mattrygghet, kvalitetsstyringssystem og revisjoner, beredskap, ernæring, dyrehelse og dyrevelferd? Områder av avgjørende betydning for konsernets omdømme. 

Vi ønsker å forsterke staben med en utadvendt person med stor grad av selvstendighet og initiativ i arbeidet, evne og vilje til samarbeid på alle nivåer i organisasjonen. Du liker å jobbe i et utfordrende og hektisk arbeidsmiljø.

 

Sentrale arbeidsområder vil være: 

 • haccp, risikovurderinger, mikrobiologi og bruk av prediktiv modellering
 • rådgiver og støtte ovenfor forretningsområdene
 • overvåke utviklingen av faglige rammebetingelser og regelverk internasjonalt og nasjonalt samt analysere konsekvensene for Nortura
 • innhenting av ny kunnskap og deltakelse i relevante FoU/ -innovasjonsprosjekter
 • stillingen inngår i beredskapsordningen for Norturas beredskapssekretariat
 • utvikle kompetanse, nettverk og gode samhandlingsrelasjoner knyttet til fagområdene, særlig i forhold til Mattilsynet 

 

Kvalifikasjoner: 

 • utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innen biologiske fagområder
 • veterinærbakgrunn vil være en fordel men ikke et absolutt krav
 • erfaring fra offentlig forvaltning og/eller næringsmiddelrelatert virksomhet er ønskeliggod kunnskap om regelverk på området, og kompetanse innen mikrobiologi og mattrygghetsvurderinger vil bli vektlagt

 

 Vi tilbyr:

 • ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • bedriftshelsetjeneste
 • kantineordning
 • konkurransedyktig lønn

 

Full utlysningstekst finner du her: https://nortura.easycruit.com/vacancy/2356421/34070?iso=no