Den norske veterinærforening

Fast kommuneveterinærstilling i Nord Troms

Nordreisa kommune

Tittel: Kommuneveterinær

Stillingstype: Fast stilling

Reisa dyreklinikk søker i samarbeid med Nordreisa kommune etter veterinær i 100% fast stilling i kombinert praksis.

Tiltredelse 1 februar 2018, evt tidligere. Det gis kommunal lønn i tillegg som tilsvarer 55% stilling.

Praksisen består av smådyr, hest, storfe med inseminering og en del sau og geit. Klinikken err utstyrt med digitalt røntgen/tannrøntgen, ultralyd og et lite laboratorium. Klinikken har en assistent. Det er 4-delt vaktordning.

Søknad ønskes snarest mulig, og seinest 31.12-2017.

Søknad sendes til: Nordreisa kommune, Servicekontoret, PB 174, 9156 Storslett.

For spørsmål kontakt Aud Elisabeth Brøderud på tlf. 971 46 658.

Nordreisa kommune har ca 4700 innbyggere. E6 går gjennom kommunen. Via Sørkjosen lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest. Kommunesenteret Storslett er regionsenter i Nord-Troms med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skoletilbud, videregående skole med bl.a. skigymnas. I Nordreisa vil du finne et bredt spekter av fritidsmuligheter, en fin og variert natur med Reisafjorden, Reisadalen og Reisa nasjonalpark som sentrale friluftsmål.

Vi tilbyr:

  • Medlemskap i pensjonsordning
  • 2 % pensjonstrekk
  • gruppe- og ulykkesforsikring.

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig, oppgis i søknaden hvis ønskelig. Flyttegodtgjøring etter reglement.

Vi satser mye på opplæring og utvikling av egne ansatte.

Nordreisa kommune kommer inn under statlig tiltakssone for Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattereduksjon.