Den norske veterinærforening

Felles grunnkurs for statlige tillitsvalgte 2020

26. - 28. februar 2020
Radisson Blu Royal Hotel, København, Danmark
Legeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene, Afag, Naturviterne og Farmaceutene ønsker å invitere tillitsvalgte i stat til grunnkurs i København fra 26. - 28. februar 2020.


Kurset egner seg for deg som vurderer å bli- eller akkurat har blitt valgt til tillitsvalgt. Kurset egner seg også godt for deg som ønsker litt påfyll i tillitsvalgtrollen. Medlemmer av øvrige foreninger i Akademikerne stat kan også delta, forutsett avklaring via eget sekretariat.

Kursavgift
Kursavgift er NOK 0,-. Din primærforening betaler også reise og opphold.

Læringsmål
Kurset skal gi en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i statlig sektor. Deltakerne vil få en presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg vil deltakerne få praktiske råd om hvordan tillitsvalgtrollen kan fylles med innhold – og inviteres til å utveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger, og bygge nettverk.

Program
Program sendes på e-post til alle påmeldte i forkant av kurset.

Påmelding
Dersom du ønsker å sende invitasjonen videre, vennligst benytt denne lenken: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=810973X203698357X29947 Bakgrunnen for dette er at invitasjonen på e-post er knyttet opp til din adresse.

Reise
Det legges opp til individuell bestilling av fly. Anbefalt utreise 26/2 kl 10:00 med SK 1455 OSL-CPH. Anbefalt retur 28/2 kl 15:25 med SK 1460 CPH-OSL. Reise kan bestilles gjennom vår reiseoperatør på: groups.no@bcdme.com. Husk å oppgi referanse: P02477.  Alternativt dekkes reise etter reiseregning. Reiseregning sendes til egen primærforening.

Rett til fri
Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalens § 39 (fri med lønn for tillitsvalgte), og § 40 (tjenestefri for arbeidstakere).
 
Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på post@samfunnsokonomene.no eller egen forening for å få bistand.
 
Veterinærforeningen er medlem av AKS
 
 
Forløpig program:
 

Onsdag 26. februar 2020

Individuell utreise fra Norge – Anbefalt: SK 1455 OSL-10:00-CPH-11:10

12:00  Lunsj

13:00 Oppstart, informasjon etc

13:15 Hvem er Akademikerne v/Bengt Holmen (generalsekretær i Akademikerne)

14:00 Pause

14:10 Rollen som tillitsvalgt v/Julius Okkenhaug (Psykologforeningen)

14:50 Pause

15:00 Rollen som tillitsvalgt fortsetter

15:45 Pause

16:00 IA-avtalen v/Christian Tengs (Veterinærforeningen)

16:45 Slutt for dagen

19:00 Middag

 

Torsdag 27. februar 2020

9:00 Hovedavtalen – samarbeid, medbestemmelse og bestemmelser
            v/Christian Tengs og Erling Thormod Narum

9:45 Pause

10:00 Hovedavtalen fortsetter

10:45 Pause

11:00 Praktisk arbeidsrett v/Bente Kvamme (Legeforeningen) og Fredrik Riise (Samfunnsøkonomene)

11:45 Pause

12:00 Praktisk arbeidsrett fortsetter

13:00 LUNSJ

14:00 Praktisk arbeidsrett fortsetter

14:45 Pause

15:00 Praktisk arbeidsrett fortsetter

15:45 Slutt for dagen

[16:00-18:00 Felles aktivitet]

19:00 Middag

 

Fredag 28. februar 2020

9:00 Hovedtariffavtalen v/Roger Matberg (Naturviterne) og Julius Okkenhaug (NPF)

9:45 Pause

10:00 Hovedtariffavtalen fortsetter

10:45 PAUSE utsjekk

11:00 Hovedtariffavtalen fortsetter

12:00 Lunsj

13:00 Kursslutt

Individuell hjemreise til Norge – Anbefalt: SK 1460 CPH-15:25-OSL-16:40