Den norske veterinærforening

Flere hester med mulig salmonellasmitte

12.06.2018
Oppdatert 27. juni: Mattilsynet har båndlagt flere dyrehold i forbindelse med salmonellautbruddet som ble oppdaget på NMBU Veterinærhøgskolen i begynnelsen av juni.

Oppdatert informasjon fra Mattilsynet 27. juni 2018:

Mattilsynet skriver på sin hjemmeside at situasjonen ikke er under kontroll, og de ber derfor inntil videre om at hesteeiere begrenser kontakt med andre hester og staller.

Les hele den oppdaterte meldingen fra Mattilsynet 27. juni 2018 her.

Der finner du også oppdatert oversikt over involverte dyrehold, samt råd og veiledning til dyreeiere og andre som ferdes i smittede dyrehold.


Melding lagt ut på Veterinærforeningens hjemmeside 12. juni 2018:

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet.

Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet.Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo. 

Inntil prøvesvarene er klare, kan hestene ikke sendes hjem. Veterinærhøgskolen kan heller ikke ta inn nye pasienter før lokalene er sanert, siden salmonellasmitten også er påvist i miljøet. 

 – Vi vil henvise pasienter til Bjerke dyrehospital i Oslo i stedet, sier veterinær Siv Hanche-Olsen ved Hesteklinikken ved NBMU veterinærhøgskolen. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

 

Salmonella

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

 

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

 

Vær nøye med håndvask 

Folkehelseinstituttet anbefaler alle som har kontakt med hester som har vært på Veterinærhøgskolen den senere tiden om å være ekstra nøye med håndvask for å unngå å spre smitten.

 - Smitte til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd, sier seniorforsker Umaer Naseer.

 

Begrens unødvendig kontakt 

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet.  

- Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet. 

I staller med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene. 

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

 

Venter på prøvesvar 

I tillegg til hestene som står oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen, er det et større antall kontaktbesetninger spredd over ulike deler av landet. Disse har også blitt båndlagt, noe som betyr at hestene ikke kan flyttes, og at stallen er stengt for besøk.

 

Mattilsynet er stort sett ferdige med prøvetaking av disse, og venter nå på prøvesvar fra Veterinærinstituttet for å kunne frigi besetningene eller gjøre tiltak for å sanere smitten. Slike tiltak vil normalt bestå av nedvasking av stall og prøvetaking av dyra frem til dyreholdet kan friskmeldes.

 

Kilde: Mattilsynet, 12. juni 2018  

 

Spørsmål og svar om salmonellautbruddet på hester

Spørsmål og svar om salmonella hos hest og mulighet for smitte til mennesker

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.