Den norske veterinærforening

For ledere

 

Kjære kollega, kjære leder

Fra høsten 2014 og til nå er det arbeidet med å etablere en egen gruppe for veterinære ledere. Denne gruppen har fått navnet VETERINÆRT LEDERFORUM

Hva er dette?

Veterinært lederforum er et uformelt forum for veterinærer med lederansvar i klinikker eller andre veterinærer i lederroller som finner våre samarbeidstemaer interessante. DNV har påtatt seg et koordinerende ansvar for gruppen inntil videre. Foreløpig er det kostnadsfritt og helt uforpliktende å delta i gruppen. Vi har etablert en lukket Facebookgruppe der vi utveksler meninger, erfaringer, råd og tips.

Vi har også utarbeidet en liste med forslag til samarbeidsarenaer.

Hvem er vi?

Foreløpig er vi 6 ledere i klinikker som ikke er del av noen kjede. Vi ønsker oss flere deltakere, vi er åpne for at disse kan være ledere i klinikker utenfor eller innenfor kjeder. De kjedene som er etablert dekker trolig behovet for denne type forum for sine «egne» ledere, men hvis noen ønsker å bidra eller delta på noen av de arenaene vi skaper er dere hjertelig velkommen. Invitasjonen gjelder imidlertid medlemmer i DNV.

Hva skal vi drive med?

I første omgang har vi konsentrert oss om å utarbeide et program for et modulbasert lederkurs rettet mot ledere i dyreklinikker. Dette kurset er et samarbeid mellom DNV og NHO og vil omfatte 4 moduler med hovedtemaer innen arbeidsrett, økonomistyring og administrasjon, ledelse og kommunikasjon samt tariff. Kurset planlegges med første modul høsten 2015 og detaljert program blir annonsert senere.

Vi håper du vil være med i et slikt forum; ta kontakt med Christian Tengs i DNV ct@vetnett.no for å bli medlem i gruppen og få tilgang til Facebooksiden.

 

Mvh

Lederforumet