Den norske veterinærforening

For medlemmene

Her vil det bli lagt ut nyttig informasjon og meldinger fra styret til medlemmene. For å få tilgang til den lukkede delen av hjemmesidene våre (kun for medlemmer)må du logge inn med brukernavn (den e-post adressen du har registrert i DNVs medlemssystem) og tildelt passord (bruk eventuelt funksjonen "glemt passord")

Fadderordning for veterinærer i klinisk praksis
SVF har etablert en fadderordning for veterinærer(faddertagere) som ønsker å få faglig hjelp og veiledning, av en kollega(fadder) som kunne tenke seg å dele av sin erfaring og kunnskap med andre kolleger.

Veterinærer som ønsker å delta i ordningen, enten som fadder eller faddertager må lese gjennom dokumentene under grundig. De som ønsker å være faddere kan henvende seg til Aina Skaug Nilsen i Veterinærforeningens sekretariat. Det vil bli opprettet en liste over faddere som du finner her
og faddertagere kan kontakte faddere direkte for å gjøre avtale.

 VETERINÆR FADDERORDNING.pdf
 VEILEDNING TIL FADDER.pdf
 VEILEDNING TIL FADDERTAGER.pdf
 Fadder kontrakt.docx
 

Rapport om videre- og etterutdanningstilbud for veterinærer
SVFs styre har utarbeidet en rapport om ulike videre- og etterutdanningstilbud for smådyrpraktiserende veterinærer.

Rapporten kan du laste ned her

Informasjon om brachyocephale raser
SVF har utarbeidet et skjema for funksjonell gradering av Brachyocephalic Obstructive Airway Syndrome(BOAS) og et informasjonsark for utlevering til eiere av Brachyocephale raser.
Det er også utarbeidet to brosjyrer som medlemmene kan laste ned og benytte i sin egen informasjonsvirksomhet. En om Brachyocephale raser og en om Etisk valg ved kjøp av hund.

Disse kan lastes ned her:
 Eierinformasjon brachiocephale raser 251016.pdf
 BOAS gradering 2019 . 4.pdf
 DNV Brachyocephale dyr og helseproblemer - slides.pdf
 DNV brachyocephale dyr ver6.pdf
 DNV etisk valg av hund ver6.pdf
 DNV Etisk valg ved kjøp av hund - slides.pdf

 Anbefalinger fra FECAVA

FECAVA har laget anbefalinger for hygiene- og infeksjonskontroll i veterinære praksiser og anbefaling om forsvarlig antibiotikabruk. SVF har oversatt disse til norsk og besørget produksjon i trykkevennlig pdf format. Brosjyrene kan lastes ned under.

 Ansvarlig bruk av antibiotika.pdf
 Hygiene og infeksjonskontroll.pdf
 Råd til eiere om antibiotika og infeksjonskontroll.pdf

Smittsomme sykdommer hos eksotiske dyr
Håndbok i aktuelle smittsomme sykdommer fra EAZWV (European association of zoo and wildlife veterinarians) ligger ute på denne nettsiden: https://www.eazwv.org/page/inf_handbook