Disposisjon for anmeldelsen

 • Finn en god og kortfattet overskrift.
  Angi så følgende informasjon om boken:
  Forfatter/redaktør
  Tittel og eventuell undertittel.
  Oppgi antall sider og eventuelt tabeller og illustrasjoner.
  Utgiversted: Navn på forlag, Årstall. Pris ISBN 978-82-xxx-xxxx-x
 • Hvilken målgruppe henvender boken eller publikasjonen seg til? Er det en lærebok, doktoravhandling, symposiereferat eller lignende? Hva er forfatterens intensjon?
 • Hvordan er boken bygd opp? Gi en kort omtale av språk, layout, illustrasjoner og lignende. Er det noe å bemerke til papir, innbinding og så videre.
 • Skriv en summarisk omtale av innholdet og husk at det skal være et moment av vurdering i anmeldelsen. Imidlertid bør anmelderen ikke fremme særstandpunkter. Anmeldelsen bør heller ikke ha form av et debattinnlegg. Noen foretrekker å dele anmeldelsen i to ved først å redegjøre for forfatters intensjon, innhold og form så nøkternt som mulig, og så avslutte med en personlig vurdering. Andre vil heller beskrive og bedømme ett emne om gangen.
 • Anmeldelsen bør munne ut i en konklusjon der boken vurderes i forhold til antatt leserkrets og til annen litteratur på området.
 • Anmelderens navn og arbeidssted settes til slutt.
 • Anmeldelsen skal ha mellom 200 og 400 ord. Forsiden av boken blir avbildet

Lenke til eksempler på bokanmeldelser. (PDF, 218KB)