Forfatterveiledning for debattartikler kan lastes ned her. (PDF, 185KB)

Alle forfattere av debattartikler må også sende inn et utfylt interessekonfliktskjema til redaksjonenInteressekonflikskjema kan lastes ned her. (PDF, 36KB)