Forfatterveiledning for fagartikler kan lastes ned her (PDF, 410KB) og her er et vedlegg til forfatterveiledningen (PDF, 1MB).

Når man sender inn en fagartikkel som er skrevet av flere må det også sendes inn en medforfattererklæring som angir hva de ulike medforfatterne har bidratt med. Medforfattererklæringen kan lastes ned her (PDF, 52KB) og sendes inn til redaksjonen.

I tillegg må alle forfattere sende inn et utfylt interessekonfliktskjema til redaksjonen. Interessekonflikskjema kan lastes ned her. (PDF, 36KB)