Lenke til forfatterveiledning for fagartikler (PDF, 410KB), og lenke til vedlegg til forfatterveiledningen (PDF, 1MB).

Når man sender inn en fagartikkel som er skrevet av flere må det også sendes inn en medforfattererklæring som angir hva de ulike medforfatterne har bidratt med. Lenke til medforfattererklæring (PDF, 52KB). Send denne inn gjennom lenke til redaksjonens e-postadresse.

I tillegg må alle forfattere sende inn et utfylt interessekonfliktskjema gjennom lenke til redaksjonens e-postadresse. Lenke til interessekonflikskjema (PDF, 36KB)