Den norske veterinærforening

Forhandlingsutvalg

Som medlem i DNV blir du automatisk plassert under ett av de to forhandlingsutvalgene ut fra om du er ansatt (DNV-A) eller du er selvstendig næringsdrivende (DNV-N). Forhandlingsutvalgene er de organene som forhandler lønn og andre avtaler (f.eks. vaktavtale for de næringsdrivende) på vegne av deg som medlem.