Den norske veterinærforening

Forsker innen reproduksjon hos storfe - ref.nr. 17/01523

Oslo

Tittel: Forsker

Stillingstype: Engasjement

Søknadsfrist: 3. april 2018
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Ved Institutt for produksjonsdyrmedisin er det ledig midlertidig stilling i 2 år som forsker innen reproduksjon hos storfe.

Institutt for produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris. Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer. Stillingen som forsker/postdoktor er plassert ved Campus Adamstuen, Oslo. Instituttet er vedtatt flyttet til Ås når nye bygg står klare der høsten 2020. Mer informasjon finnes på www.nmbu.no


Arbeidsoppgaver

 • Forskningsaktivitet i prosjektet «Reproductive sustainability in Norwegian Red cows» – et prosjekt i samarbeid med Geno og støttet av Forskningsrådet.


Kvalifikasjonskrav for stillingen
Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen eller relevant høyere utdanning innen biovitenskap 
 • Interesse for og erfaring med vitenskapelig arbeid 
 • God vitenskapelig framstillingsevne.
 • Erfaring med databehandling og statistikk 


Det er ønskelig med:

 • PhD / doktorgrad innen relevant fagområde 
 • Erfaring fra klinisk praksis 
 • Erfaring med laboratoriearbeid 
 • Erfaring med bioinformatikk 


Andre krav:

 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig 
 • Førerkort klasse B 


Personlige egenskaper/egnethet:
Det kreves:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team 
 • Fleksibilitet 
 • Positiv holdning og løsningsorientert innstilling 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant vitenskapelig kompetanse. Vi ønsker oss en selvstendig, initiativrik og resultatorientert person med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.


NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
 • Ulike velferdsordninger 
 • Mulighet for plass i privat barnehage 

 

Betenkning
Det er utarbeidet betenkning for stillingen. Betenkning fås ved å kontakte førsteamanuensis Anette Krogenæs (Stasjonærklinikken / reproduksjon) på e-postadresse anette.krogenæs@nmbu.no

Lønnsvilkår
Stillingen innplasseres i stillingskode 1108 Forsker, lønnsramme 25, ltr. 47-71 (NOK 415.800-637.900), avhengig av kvalifikasjoner. Søkere med relevant doktorgrad innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 527.500-722.000), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysning
Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Anette Krogenæs (anette.krogenæs@nmbu.no eller telefon 67232149/ 92235534)

Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via link: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/149402/forsker-innen-reproduksjon-hos-storfe-refnr-17-01523
Søknadsfrist: 03.04.18.

Sentrale arbeider
Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet. Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/01523 til NMBU, Institutt for produksjonsdyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 03.04.2018.

Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.