Den norske veterinærforening

Førsteamanuenis/ førstelektor innen husdyrreproduksjon

Oslo

Tittel: Førsteamanuensis/førstelektor

Stillingstype: Fast stilling

Om stillingen
Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Stasjonærklinisk seksjon, er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor innen husdyrreproduksjon. Den som ansettes vil ha et spesielt ansvar for å utvikle fagområdet reproduksjon hos smådyr (hund og katt).

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Betenkning fås ved å kontakte seksjonsleder Lisbeth Hektoen, lisbeth.hektoen@nmbu.no

Den aktuelle stillingen er for tiden lagt til Stasjonærklinisk seksjon ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, men instituttilhørighet kan endres som følge av omorganisering.

Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris.

Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, klinisk arbeid, forskning, veiledning og formidling innen fagområdet husdyrreproduksjon 
 • Særlig ansvar for undervisning, klinisk arbeid og forskning innen reproduksjon hos smådyr (hund og katt) 
 • Medansvar for undervisning i reproduksjon på alle dyrearter på Stasjonærklinisk seksjon 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen med norsk autorisasjon 
 • Doktorgrad eller tilsvarende forskningskompetanse innen relevant tema 
 • Relevant vitenskapelig kompetanse 
 • God kunnskap om og interesse for husdyrreproduksjon med spesiell vekt på smådyr (hund og katt) 
 • Dokumentert klinisk erfaring og kompetanse innen husdyrreproduksjon 
 • God pedagogisk kompetanse 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, eller annet skandinavisk språk, og engelsk 

 

Det er ønskelig med:

 • Undervisningserfaring innen fagområdet husdyrreproduksjon, spesielt innen reproduksjon hos smådyr (hund og katt) 
 • Spesialisering innen husdyrreproduksjon gjennom European College of Animal Reproduction (ECAR) eller tilsvarende ordninger 
 • Administrativ erfaring 

 

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team 
 • Motivasjon for undervisning 
 • Initiativrik 


Annet

 • Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse. 
 • Førerkort klasse B er nødvendig 
 • Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk 

 

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis eller 1198 Førstelektor, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Lisbeth Hektoen, tlf: 47 67 23 21 76 / 47 99 70 79 31, eller e-post: lisbeth.hektoen@nmbu.no


Generell informasjon til søkere

Slik søker du: Søknad sendes elektronisk via linken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/176137/foersteamanuensis-foerstelektor-innen-husdyrreproduksjon Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 24.10.19

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/03930 til NMBU, Fakultet for Produksjonsdyrmedisin, Stasjonærklinisk seksjon, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (14.10.19).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Om Veterinærhøgskolen
NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no