Den norske veterinærforening

Førsteamanuensis/Førstelektor innen produksjonsdyrmedisin - ref.nr. 17/05963

Oslo

Tittel: Førsteamanuensis/førstelektor

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 1. februar 2018

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin ved Veterinærhøgskolen er det ledig en fast 100% stilling som Førsteamanuensis / Førstelektor innen produksjonsdyrmedisin. Ved manglende kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig Universitetslektor i ett år (med mulighet for forlengelse).

Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris. Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer. Stillingen som Førsteamanuensis / Førstelektor er plassert ved Campus Adamstuen, Oslo. Instituttet er vedtatt flyttet til Ås når nye bygg står klare der høsten 2020. Mer informasjon finnes på www.nmbu.no 

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, klinisk arbeid, tjenesteyting og formidling innen fagområder knyttet til produksjonsdyrmedisin 
 • Klinisk produksjonsdyrpraksis med feltundervisning av veterinærstudenter i Ambulatorisk klinikk Deltakelse i ambulatorisk klinikks vaktordning for natt og helg 
 • Administrative oppgaver knyttet til undervisning og klinikkvirksomheten 
 • For førstelektor kan det tillegges veilederfunksjon for spesialistkandidater og andre som skal kvalifisere seg til en europeisk eller amerikansk diplomatgrad, samt ansvar for å bygge opp og utvikle spesialistutdanninger innen fagområdet 
 • For førsteamanuensis kan det tillegges forskningsoppgaver, forskningsveiledning og formidling 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen med norsk autorisasjon 
 • For ansettelse som førstelektor kreves europeisk/amerikansk diplomatgrad innen relevant fagområde 
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen aktuelt fagområde 
 • Erfaring fra klinisk stordyrpraksis, inkludert besetingsutredninger 
 • Bestått inseminasjonskurs og erfaring med inseminasjon av ku 
 • Interesse for problemstillinger knyttet til produksjonsdyrpraksis og produksjonsdyrmedisin
 • Pedagogisk erfaring 

 

Andre krav:

 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig 
 • Førerkort klasse B 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt stor vekt på dokumentert faglig kompetanse innen fagområdet, relevant klinisk erfaring og pedagogisk og administrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

 

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team 
 • Motivasjon for klinisk arbeid 
 • Pedagogiske evner og motivasjon for undervisning 
 • Fleksibilitet 
 • Positiv holdning og løsningsorientert innstilling 

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger 

 

Betenkning
Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Betenkning fås ved å kontakte seksjonsleder Marit Nesje (Besetningstjenester) på e-postadresse: marit.nesje@nmbu.no

Lønnsvilkår
Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis eller stillingskode 1198 Førstelektor, lønnsramme 24 (ltr. 61 – 71/NOK 527.100-638.300,-), eventuelt stillingskode 1109 Universitetslektor, lønnsramme 25 (Ltr 50 - 65/NOK 436.500 – 568.600,-) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysning
Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Marit Nesje (marit.nesje@nmbu.no eller telefon 67232166/ 90855634)

Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146623/foersteamanuensis-foerstelektor-innen-produksjonsdyrmedisin-refnr-17-05963
Søknadsfrist: 01.02.2018.

Sentrale arbeider
Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet. Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/05963 til NMBU, Institutt for produksjonsdyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.02.2018.

Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.