Den norske veterinærforening

Førsteamanuensis innen smådyrsykdommer

Oslo

Tittel: Førsteamanuensis

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig en fast, 100 % stilling som førsteamanuensis. Stillingen er tilknyttet medisinsk klinikk.

Ved instituttet arbeider det ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av doktorgradsstipendiater og spesialistkandidater, forskning innenfor fagområdet samt være en viktig nasjonal henvisningsenhet. Instituttet bidrar også med informasjon og tjenester til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Arbeidssted er Adamstuen frem til flytting til Ås i 2020.


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid, medisinsk klinikk
 • Studentundervisning
 • Forskning og forskerveiledning


Kvalifikasjonskrav for stillingen
Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • veterinærmedisinsk utdanning som kvalifiserer til norsk autorisasjon
 • doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i relevant fagområde
 • klinisk arbeidserfaring innen smådyrpraksis med hovedvekt på indremedisin smådyr


Det er ønskelig med:

 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • relevant etterutdanning
 • positiv holdning og løsningsorientert innstilling

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • motivasjon for klinisk arbeid
 • motivasjon for undervisning og forskning
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner

Det er ønskelig med:

 • evne til å arbeide selvstendig

NMBU tilbyr:

 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår
Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-76, NOK 522.400-698.000), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Nærmere opplysning
Nærmere opplysninger ved instituttleder Sverre Seierstad tlf 67 23 23 70, e-post: sverre.ludvig.seierstad@nmbu.no eller seksjonsleder Anna V. Eggertsdóttir tlf. 67 23 23 28, e-mail: anna.eggertsdottir@nmbu.no

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen som kan fås ved henvendelse til instituttet.

Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142060/foersteamanuensis-innen-smaadyrsykdommer-refnr-17-03680.
Søknadsfrist: 01.10.2017

Sentrale arbeider
Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet. Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr.17/03680 til NMBU, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, postboks 8146 Dep. 0033 Oslo

Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.