Den norske veterinærforening

Forvirring rundt veterinærer og fiskehelsebiologer

02.11.2018
Masterutdannelsen for fiskehelsebiologer er en biologisk utdanning med fokus på helse hos fisk. Den veterinærmedisinske profesjonsutdanningen for alle dyr inkludert fisk er det kun veterinærene som har.

Det er derfor faktisk feil når stortingsrepresentant Grung (Ap) i et innmeldt spørsmål til Helseminister Bent Høie sier at «Norge valgte på 90-tallet å lage en helt egen profesjon for veterinærmedisin innen fisk. UiB og UiT har siden tilbudt denne 5-års-utdanningen».

-Vi forstår at det kan oppstå misforståelser angående dette, men det er forskjell mellom en som har en master i biologi og en som har tatt den veterinærmedisinske utdannelsen. Det er i dag kun veterinærene som har denne faglige fordypningen det her vises til, påpeker Torill Moseng, president i Den norske Veterinærforening.

Det handler om antibiotikaresistens

Spørsmålet til spørretimen har kommet i kjølvannet av at det i EU nå pågår et arbeide med å utarbeide regelverk som skal bidra til å begrense bruken av antibiotika. I dette arbeidet er innskrenkning av reseptforskrivningsrett for antibiotika et av tiltakene som er foreslått.

Norge er sammenlignet med andre europeiske land langt mer restriktive på bruken av antibiotika, men det er en store utfordringer i EU rundt reguleringen av hvem som kan kjøpe, rekvirere og bruke antibiotika til dyr. Dette er derfor et viktig og avgjørende arbeid for fremtidens folke-/dyrehelse og dyreferd på Europeisk nivå, sier Torill Moseng,

I Norge er antibotikabruk til fisk i dag ikke en utfordring, men globalt er resistens mot antibiotika en stor trussel mot helse og velferd til alle levende individer i vann og på land.

Veterinærforeningen er opptatt av at norsk akvasektor skal være helt i front både på dyrehelse og dyrevelferd, og her trenger vi både veterinærer og fiskehelsebiologer for å lykkes. Her samarbeides det svært godt i dag, sier Torill Moseng.

Samtidig ønsker vi også tiltak som på europeisk nivå reduserer antibiotikabruk og Veterinærforeningen er opptatt av den prinsipielle tilnærmingen til hvem som faktisk skal ha forskrivningsrett.

- I Norge har vi redusert antibiotikabruken med 99 prosent. Så lenge vi fortsetter det gode samarbeidet mellom veterinærer og fiskehelsebiologer vil denne endringer derfor få liten praktisk betydning for det gode arbeidet som utføres på merdkanten, understreker Moseng. 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.