Forutsetningen for full pensjon på 66 % av lønn fra Statens pensjonskasse var full stilling i minst 30 år. Du kan ikke ta ut statspensjon før du også tar ut folkepensjon.

Du kan gå av med pensjon den 1. i måneden etter at du har fylt 62.

Men går du av før du fyller 65 så får du ikke statspensjon de første årene, men folkepensjon pluss 1700 kr i måneden fram til og med den måneden du fyller 65. Dette er vesentlig lavere enn statspensjon, og kan gi vanskelige år økonomisk før du blir 65.

Har du normal pensjonsalder i staten og er født i 1958 eller tidligere vil ikke bli rammet av pensjonsopptjeningsomleggingen. Du vil altså i prinsippet få 66 % av lønn i pensjon hvis du har minst 30 år i full stilling, men du vil likevel bli rammet av levealdersjusteringen.    

Når du har fylt 65 får du i prinsippet statspensjon. Levealdersjusteringen fører til at din opptjente pensjonsbeholdning fordeles på flere år slik at det blir mindre pensjon pr år. Dette kan du motvirke ved å arbeide like mange måneder etter 67 år som antall år du er født etter 1943.

For pensjonens del er det ingen vits å jobbe lenger enn disse ekstra månedene, for du tjener uansett ikke opp flere pensjonsrettigheter. Du vil komme bedre ut økonomisk om du likevel fortsetter å jobbe fordi lønn er høyere enn pensjon.

Før du gjør valget om hvor lenge du skal jobbe er det klokt å be om serviceberegninger som vil vise hvor mye nettopp du vil få i pensjon ved å gå av som du har tenkt. Det kan gi noen overraskelser.

Husk å ha personnummeret ditt klart når du ringer NAV på tlf. 55 55 33 34 og Statens pensjonskasse på tlf. 02775. De som bare spør om pensjon mellom 62 og 65 trenger bare å ringe NAV. Du kan også prøve pensjonskalkulatorene på websidene deres hvis du har nok informasjon om dine opptjente rettigheter.