Den norske veterinærforening

Gastroenterologi er tema for årets høstkurs

28.10.2019
- Temaet er alltid aktuelt og har vel knapt vært mer relevant enn det er i år. Vi har derfor lagt til en forelesning om hemoragisk gastroenteritt, sier Hilde Røssland i komiteen for kursledelse og programutvalg for SVFs høstkonferanse som avholdes 31.10-2.11 på Gardermoen.

Hva gjør du når du ikke vet om dette er smittsomt eller ikke? Hvordan behandles det og hvordan håndteres dette i en travel klinikkhverdag?

Foredragsholderen Karin Allenspach, Iowa State University, er en foregangsfigur på mage-tarmrelaterte lidelser og har publisert mye om dette. Hun er godt kjent med den restriktive antibiotikabruken i Norge, og vil gjennomgå de aller fleste teknikker, diagnoser og diagnostiske tester som brukes for å gi disse pasientene den rette behandlingen. Foredragene inkluderer også ikterus, cholangeohepatitt og pankreatitt.

Lørdag er denne gangen delt inn i en kirurgisk del og en diagnostisk del. Den diagnostiske delen omfatter ultralydundersøkelse av mage-tarm i tillegg til endoskopi for de som ønsker det. Karen Allenspach dekker endoskopi, og vi har vært så heldige at Nina Ottesen fra NMBU kommer og gir oss hele tre timer med informasjon og kunnskap om ultralydsundesøkelse.

Foreleser på den kirurgiske delen er Karla Lee fra Royal Veterinary College, University of London. Hun er anbefalt av Karin Allenspach og vi gleder oss til å høre om behandling av både fremmedlegeme, magedreining, eksplorativ laparotomi og mye annet vi kan møte på i hverdag og på vakt. Det er mulig å bevege seg mellom forelesningssalene.

I år er psykisk helse side-tema på høstkurset, i tillegg til det faglige. SVF har hatt en kampanje på Facebook i høst, «Sammen, åpent og ærlig - for bedre mental helse.» Vi fortsetter med dette temaet på høstkurset.

Målet med kampanjen er å fremme åpenhet og kommunikasjon om psykisk helse slik at det blir lettere å prate om det som plager en. Vi ønsker å få frem at alle kan oppleve vonde ting, og snakke om mestringsmekanismer.

Torsdag kveld kan vi se frem til et foredrag om psykisk helse med veterinærene Marianne Linder Olsen og Helene Seljenes Dalum. Fredag under festmiddagen vil standupkomiker og skuespiller Else Kåss Furuseth underholde. Vi ønsker alle velkommen til kurs, foredrag og fest!

Hilde Røssland
Hilde Røssland er medlem av styret i Smådyrpraktiserende veterinærers forening og i komiteen for kursledelse og programutvalg for SVFs høstkonferanse 2019.

Tid og sted for SVFs høstkonferanse: 31. oktober – 2. november. Clarion hotel & Congress, Oslo lufthavn, Gardermoen. 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.