Den norske veterinærforening

GDPR og utlevering av journal mellom klinikker

28.06.2018
Behandling av personopplysninger som inngår i journal skal følge dyrehelsepersonelloven § 24 og forskrift om journal for dyrehelsepersonell.

Krav som følger av bestemmelser om behandling av personopplysninger i GDPR gjelder ikke i denne sammenhengen.

Personopplysninger som inngår i journal skal med andre ord håndteres som tidligere.

Dette betyr at det skal føres journal med fullstendige opplysninger om dyrs behandling og opplysninger som er nødvendige for å oppfylle melde- og rapporteringsplikt etter dyrehelsepersonelloven, dyrevelferdsloven, matloven og legemiddellovgivningen.

Etter anmodning har dyrehelsepersonell plikt til å utlevere journalen, med vedlegg, til annet dyrehelsepersonell der dette nødvendig for videre behandling av pasienten. Journalen skal oppbevares i 10 år eller lenger dersom dyret lever lenger.

Les melding nedenfor om hva GDPR betyr for medlemmer i Veterinærforeningen og for medlemmer som driver næringsvirksomhet:

Nye regler om personvern kommer i juli 2018

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.