Den norske veterinærforening

Generelle retningslinjer vedrørende påmelding og fakturering:

Medlemmer av DNeV som etter søknad er innvilget kontingentreduksjon, kan delta på DNV-kurs til studentpris. Ved avmelding etter at påmeldingsfristen har gått ut, men innen 10 dager før kurset starter, faktureres et administrasjonsgebyr på kr. 1000. Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart refunderes ikke kursavgiften Etter påmeldingsfristens utløp er den enkelte kursdeltaker selv ansvarlig for eventuelle utgifter som måtte påløpe i forbindelse med avbestilling av hotellrom. Oppholdsutgifter for selve kurset er vanligvis inkludert i kursavgiften. Betaling for hotellopphold utover dette gjøres direkte med hotellet av den enkelte kursdeltaker ved avreise, med mindre annet uttrykkelig er angitt i annonsering av kurset.