Den norske veterinærforening

Geno satser på embryo

25.07.2019
Overgangen til genomisk seleksjon (GS) gir anledning til å ta i bruk nye avlstiltak. Geno er i ferd med å utdanne fremtidige embryoveterinærer.

Avlsfremgang: Med en sterk seleksjon på genotypa kviger med like høy sikkerhet som eliteoksene kan man vinne mye avlsfremgang. Beregninger viser en økning på så mye som 20 prosent hvis dagens GS-regime suppleres med embryoproduksjon på de beste kvigene i landet. Økningen avhenger av hvor gode resultater vi kan oppnå i form av antall fødte oksekalver per kvige per år. MbryO™
er merkevaren for NRF-embryo.

 

Topp genetikk: For den enkelte bonde vil kjøp av NRF-embryo være den raskeste veien til å få en besetning bestående av topp genetikk. For å få størst mulig sprang i genetisk fremgang, er det resipienter med lav avlsverdi som er mest aktuelle. For dyr med høy avlsverdi anbefaler vi bruk av REDX for å produsere neste generasjons produksjonsdyr.

 

Samarbeid mellom veterinærer: Embryo distribueres frossent, og legges inn på dag 7 etter brunst. Dersom man ønsker å effektivisere arbeidet med innlegg av embryo i flere mottakere samtidig, må mottakerdyr brunstsynkroniseres slik at de har brunst på samme tidspunkt. Synkroniseringen utføres av lokal veterinær. Skal resultatet bli vellykket, kreves et godt samarbeid mellom embryoveterinæren og den lokale veterinæren. Salg av embryo vil føre til økt næringsgrunnlag både for embryoveterinæren og den lokale veterinæren.

 

Utdanner embryoveterinærer: Geno er i ferd med å utdanne fremtidige embryoveterinærer. Vi har nå 13 veterinærer i virksomhet og skal utdanne 8 nye i høst. Disse 8 vil bli valgt ut fra geografisk tilhørighet slik at Geno kan tilby embryo i størst mulig del av landet. Senere vil vi tilby åpne kurs, uten geografisk tilknytting til veterinærer som er interessert i fagfeltet.

 

Er du interessert i reproduksjon og god på salg og samarbeid, kan embryo overføring være noe for deg. For flere opplysninger om Genos embryo-satsing, se https://www.geno.no/Start/Avl/embryo-i-nrf-avlen/

 

Kontakt i Geno:

Knut Ingolf Dragset

470 18 878

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.