Den norske veterinærforening

Gratis kurs i reptilmedisin for SVFs medlemmer

16. februar 2019
Dyreparken Hotell i Kristiansand

"En innføring i undersøkelse og behandling av de vanligste sykdommene hos reptiler"


Introduksjon
Vi har vært så heldig å få to av de fremste veterinærene i Norge når det gjelder sykdom og behandling av reptiler til å holde et heldagskurs som vil gi oss en grundig innføring i undersøkelse og behandling av de vanligste sykdommene hos reptiler. Manglende kunnskap om reptiler er en utfordring både for veterinærer og eiere, og dette er en gylden mulighet til å forandre på det!


Målsetting
Deltakerne skal etter kurset ha fått oppdatert sine kunnskaper om undersøkelse, diagnostisering og behandling av de vanligste sykdommene hos reptiler i tillegg til hvordan man gjennom korrekt og forståelig veiledning til eiere om hold og stell kan bedre velferden for disse dyrene.


Forelesere
Rolf Arne Ølberg, DvSc, Faglig leder for dyreavdelingen. Kristiansand DyreparkJohn James Debenham


Det tas sikte på et arrangement i Dyreparken fredag kveld for de som bestiller overnatting.

 • Kursprogram

  Tid Foreleser Forelesning/Tema
  09.00-09.45             John James Debenham    Biology, husbandry and nutrition
  Biologi, hold og ernæring
  09.45-10.30 Rolf Arne Ølberg Aktuelle arter (positiv listen)
  10.30-11.00   Pause
  11.00-11.45 John James Debenham The reptile consult (with clinical anatomy)
  Reptil pasienten (klinisk undersøkelse)
  11.45-12.30   Lunsj
  12.30-13.15 Rolf Arne Ølberg Klinikk: anestesi, analgesi, kirurgi,avlivning, røntgen  
  13.15-14.00 Rolf Arne Ølberg Vanlige sykdommer
  14.00-14.30   Pause
  14.30-15.30 John James Debenham Cases
  Kasus
 • Kursavgift
  Gratis for medlemmer av SVF

  Medlemmer av Veterinærforeningen som ikke er medlemmer av SVF:
  Kr. 1600,- (inkluderere medlemsskap i SVF for 2019)

  Deltakere som ikke er medlem av Veterinærforeningen: Kr. 3 000,-

  Dyrepleiere ansatt hos medlemmer i SVF: kr. 1600,-

  Overnatting på hotellet (895,- per natt)kommer i tillegg og må betales av den enkelte kursdeltaker ved utsjekk.

   

  Generelle retningslinjer vedrørende påmelding og fakturering:
  Medlemmer av DNV som er innvilget kontingentreduksjon, kan delta på DNV-kurs til studentpris.

  Ved avmelding en uke etter at påmeldingsfristen har gått ut, men innen 10 dager før kurset starter, faktureres et administrasjonsgebyr på kr. 1000. Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart faktureres et gebyr på kr. 2000.

  Etter påmeldingsfristens utløp er den enkelte kursdeltaker selv ansvarlig for eventuelle utgifter som måtte påløpe i forbindelse med avbestilling av hotellrom.

  Oppholdsutgifter for selve kurset er vanligvis inkludert i kursavgiften. Betaling for hotellopphold utover dette gjøres direkte med hotellet av den enkelte kursdeltaker ved avreise, med mindre annet uttrykkelig er angitt i annonsering av kurset.