Den norske veterinærforening

Gratis nettkurs om riktig antibiotikabruk til dyr i Norge

16.01.2019
Mattilsynet har i samarbeid med Den norske veterinærforening, Animalia, Statens legemiddelverk, Veterinærinstituttet og NMBU – Veterinærhøgskolen utarbeidet et nettkurs om riktig bruk av antibiotika til dyr i Norge.

Kurset er et resultat av innspill fra Veterinærforeningen til Regjeringens handingsplan mot antibiotikaresistens. Det er nå et av flere konkrete tiltak i Landbruks- og Matdepartementets handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Veterinærforeningen har spilt inn at dette kurset gjøres obligatorisk for veterinærstudenter som søker midlertidig lisens. Vi tror det er et viktig verktøy for å øke bevisstheten blant alle veterinærstudenter om de store fremtidige utfordringer antibiotikaresistens kan få både nasjonalt og globalt.

Veterinærforeningen oppfordrer også ferdig utdannede veterinærer til å gjennomgå kurset for å oppdatere seg på dette området og fortsatt bidra til at vi opprettholder den svært gunstige situasjonen i Norge når det gjelder antibiotikabruk og forekomst av resistens.

Du kan lese mer om kurset på NMBUs hjemmesider, hvor du også finner informasjon om påmelding til kurset.

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.