Den norske veterinærforening

Handlingsplaner

Overordnede mål og prioriteringer blir vedtatt gjennom handlingsplaner som vedtas på representantskapsmøte.

 

 Handlingsplan perioden 2015 -2017.pdf

 DNVs handlingsplan for 2013-14.docx

 Vedtatt handlingsplan 2010.doc