Den største endringen er en angivelse for minimumslenge for konkurranseforbud som vil bli ilagt hesten ved bruk av ulike forbudte stoffer og behandlingsmetoder.

Endringene omfatter også listens utforming (ny del C), innføring av karenstider på nye legemidler, endringer i karenstider for enkelte legemidler og behandlinger, samt en presisering av regelverket. Endringene trer i kraft pr. 1.1.2021 for alle de skandinaviske trav- og galoppforbundene.

Se her for mer informasjon om endringene. 

DNTs Forbuds- og karenstidsliste finner du her (endringer er markert med rødt)