Den norske veterinærforening

Høringsuttalelser

DNV avgir høringsuttalelser til lover og forskrifter som berører veterinærers virksomhet. I saker som berører arbeidsliv og næringsdrift generelt, vil vi ofte sende innspill til DNVs hovedssammenslutning, Akademikerne, som kommer med det endelige høringssvaret.

Her vil vi legge ut aktuelle høringsuttalelser:

Uttalelser i forhold til nødhjelpsparagrafen
 DNVs Innlegg under næringskomiteens høring vedrørende dyrevelferdslov.pdf

 11-366 Høringssvar forskrift om godtgjøring for nødhjelp til dyr 020511.pdf
 11-682 Høringssvar kjæledyrforskriften 060911.pdf
 12-994 Høringssvar forskrift om avlivning av dyr 091212.pdf
 12-1007 Høringssvar strategi for NMBU 211212.pdf
 13-18 Høringssvar ny forskrift om bruk av forsøksdyr 070113.pdf
 13-241 Høringssvar nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant 140313.pdf

 13-324 Høringssvar DNV forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven 150413.pdf
 13-368 Høringssvar elektronisk id merking av hest 250413.pdf
 13-1024 Høringssvar mosjonskrav storfe 091013.pdf
 14-525 Høringssvar endring av Matloven 100714.pdf
 14-1039 Høringssvar forskrift om fangstbasert akvakultur 081214.pdf
 14-1054 Høringssvar forskrift om ikke komersiell forflytning av kjæledyr med vedlegg 121214.pdf
 15-16 Høringsnotat til havbruksmeldingen 090115.pdf
 15-252 Høringssvar NOU 2014-15 Pelsdyr 220415.pdf
 16-207 Forskrift om godtgjøring for nødhjelp til dyr - anmodning om justering av satser 220416.pdf 15-782 Høringssvar - gebyr for registrering av homøopatiske midler 101115.pdf
 16-753 Høringssvar - Legemiddelforskrift - registreringsordning for homøopatiske midler 181016.pdf 17-852 Høringssvar - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler 071117.pdf
 16-156 Høringssvar - Forslag til endring i regelverket for hold av eksotiske dyr 110416.pdf

 16-293 Høringssvar - Endring i Akvakulturdriftsforskriften 240616.pdf
 16-330 Innspill til handlingsplan mot resistens i lakseoppdrett 050716.pdf
 17-192 Høringssvar - Ny dyrehelseforskrift 170317.pdf
 17-350 Høringssvar - Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom 010617.pdf
 17-375 Høringssvar til forslag om endring av tilbakeholdelsestid på Lidokain 200617.pdf
 17-812 Høringssvar - forskrift om resistens hos svin 181017.pdf
 16-662 Høringssvar - Tiltak for motvirkning av negative miljøeffekter av lakselusbehandling 051016.pdf
 16-775 Høringssvar - forslag om endring av forskrift om fremmede organismer - krypdyr og amfibier 251016.pdf
 17-350 Høringssvar - Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom 010617.pdf
 17-375 Høringssvar til forslag om endring av tilbakeholdelsestid på Lidokain 200617.pdf
 17-812 Høringssvar - forskrift om resistens hos svin 181017.pdf
 17-852 Høringssvar - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler 071117.pdf
 18-25 Svar på henvendelse om satser for nødhjelp til dyr 140218.pdf
 19-1 Høringssvar - Forslag til endring i PD-forskriften 040119.pdf
 19-21 Lov om forbud mot pelsdyr - høringssvar DNV 290119.pdf
 19-32 Høringssvar endring av nasjonale regler for om omsetning av rå melk og rå fløte for konsum 160219.pdf