Den norske veterinærforening

Høringsuttalelser

DNV avgir høringsuttalelser til lover og forskrifter som berører veterinærers virksomhet. I saker som berører arbeidsliv og næringsdrift generelt, vil vi ofte sende innspill til DNVs hovedssammenslutning, Akademikerne, som kommer med det endelige høringssvaret.

Her vil vi legge ut aktuelle høringsuttalelser:

Uttalelser i forhold til nødhjelpsparagrafen

 DNVs Innlegg under næringskomiteens høring vedrørende dyrevelferdslov.pdf
 11-366 Høringssvar forskrift om godtgjøring for nødhjelp til dyr 020511.pdf
 

Høringssvar til endring av forskrift om ikke komersiell transport av kjæledyr i 2011
 11-682 Høringssvar kjæledyrforskriften 060911.pdf
 

 12-994 Høringssvar forskrift om avlivning av dyr 091212.pdf

 12-1007 Høringssvar strategi for NMBU 211212.pdf

DNV har avgitt høringsuttalelse til ny forskrift om bruk av forsøksdyr som er basert på EU direktiv 2010-63-EU
 13-18 Høringssvar ny forskrift om bruk av forsøksdyr 070113.pdf

DNV har avgitt høringsutalelse til nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus
 13-241 Høringssvar nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant 140313.pdf

DNVs høringssvar til høring av forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven
 13-324 Høringssvar DNV forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven 150413.pdf

DNVs høringssvar til høring av forskrift om elektronisk ID-merking av hest.
 13-368 Høringssvar elektronisk id merking av hest 250413.pdf

DNVs høringssvar til høring av veileder til mosjonskrav - storfe
 13-1024 Høringssvar mosjonskrav storfe 091013.pdf

DNVs høringssvar til forslag om endring i Matloven
 14-525 Høringssvar endring av Matloven 100714.pdf

DNVs høringssvar til forskrift om fangstbasert akvakultur
 14-1039 Høringssvar forskrift om fangstbasert akvakultur 081214.pdf

DNVs høringssvar til forskrift om ikke komersiell forflytning av kjæledyr 2014
 14-1054 Høringssvar forskrift om ikke komersiell forflytning av kjæledyr med vedlegg 121214.pdf

DNVs høringssvar til havbruksmeldingen
 15-16 Høringsnotat til havbruksmeldingen 090115.pdf

Veterinærforeningens høringssvar til NOU 2014/15 om pelsdyrhold
 15-252 Høringssvar NOU 2014-15 Pelsdyr 220415.pdf

Veterinærforeningens brev til Mattilsynet med forslag til endringer av forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr
 16-207 Forskrift om godtgjøring for nødhjelp til dyr - anmodning om justering av satser 220416.pdf