Veterinærforeningen har sendt inn høringsinnspill til forslag til endring av forskrift om drift av akvakulturanlegg § 28 – Rensefisk

Lenke til hele høringsinnspillet (PDF, 175KB)