Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om endring av forskrift om fremmede organismer - krypdyr og amfibier.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 173KB)