Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om å endre tilbakeholdelsestid for Lidokain.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 98KB)