Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven.

Du kan lese høringsuttalelsen her (PDF, 159KB)