Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om ny lakselusforskrift.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her  (PDF, 108KB)