Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 81KB)