Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til NOU 2014-15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Du kan lese høringsuttalelsen her (PDF, 76KB)