Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til utkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 203KB)