Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til regelverk for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 52KB).