Den norske veterinærforening

Hva gjør DNV

Den norske veterinærforening (DNV) er veterinærenes fagforening. Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge kan opptas som medlemmer i DNV.
  • DNV forhandler lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene og bistår enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer i tilsettings- og oppsigelsessaker, samt i større omorganiseringsprosesser.

  • Er du student og skal ut i jobb, eller har du fått tilbud om ny stilling, anbefaler vi alltid å ta kontakt med foreningen først.

  • DNV arbeider aktivt overfor politikere og forvaltning for å bidra til gode rammebetingelser for veterinærer.

  • DNV arrangerer hvert år etterutdanningskurs for veterinærer. Medlemmer får kurs til redusert pris.

  • DNV utgir Norsk veterinærtidssrift ni ganger i året. Alle medlemmer får tidsskriftet tilsendt.

  • DNV har fremforhandlet flere typer avtaler som medlemmene kan benytte deg av. Avtalene gir billigere bank- og forsikringstjenester, bensin, tellerskritt, inkassotjenester, kontorrekvisita, juridiske tjenester og mulighet for å bestille id-kort.