Den norske veterinærforening

Hva mener DNV

Dette mener DNV

Her er dokumenter som forteller hva Den norske veterinærforening mener i sentrale spørsmål (policy papers).

Avl på hunder og katter

 Avl på hunde- og katteraser med alvorlige arvelige lidelser.pdf

Avlivning av uønskede kattungekull

 Avlivning av uønskede kattungekull.pdf

Bruk av antibiotika ved kirurgiske inngrep

 Bruk av antibiotika ved kirurgiske inngrep.pdf


Bruk av kutrener i båsfjøs

 Bruk av kutrener i båsfjøs.pdf

Bruk av medikamenter til redde hunder

 Bruk av medikamenter på redde hunder.pdf

Dyrevelferd 

 Dyrevelferd.pdf

Etisk slakting

 Etisk slakting av dyr.pdf


Henvisning

 Henvisning av pasienter.pdf


Hold av kanin

 Hold av kanin.pdf
 

Huggormbitt på hund og katt

 Huggormbitt på hund og katt.pdf

 

Identitetsmerking av dyr

 Identitetsmerking av hund og katt.pdf


Import av gatehunder

 Import av gatehunder.pdf


Keisersnitt på hund

 Keisersnitt på hund.pdf

Kollegialitet

 Kollegialitet i klinisk praksis.pdf

Medisinbruk

 Medisinbruk til næringsmiddelproduserande dyr.pdf

Rovvilt og beitedyr  

 Rovvilt og velferd hos beitedyr.pdf

Telefonresepter

 Rekvirering av legemidler til dyr uten forutgående veterinærundersøkelse.pdf

Tidlig kastrering katt

 Kastrering av katt.pdf

Utlevering av legemidler

 Utlevering av legemidler fra veterinær.pdf

 

 Tannrens og narkose

 Tannrens og narkose.pdf


Prinsipper for utstedelse av veterinærattest

 10 prinsipper for veterinær attestasjon.pdf


Bruk av tvangsmidler på hest

 Bruk av tvangsmidler på hest.pdf