Den norske veterinærforening

Medlemskap i DNV

Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge kan opptas som medlemmer i DNV. Som studentmedlem kan opptas studenter ved Norges veterinærhøgskole, Universitetet i Nordland eller norske statsborgere som er opptatt ved og studerer veterinærmedisin ved utenlandske høgskoler eller universiteter.