Hvordan beregne pensjonen?

Trinn for trinn - regn ut din pensjon (PDF, 970KB) (Norsk veterinærtidsskrift nr. 1 2011, 40-42).
Selv om artikkelen er fra 2011 gir den fortsatt god oversikt over hvordan du skal regne ut din pensjon.

Du må være oppmerksom på at du må gå inn på alle steder der du kan ha rettigheter for å finne dine totale pensjonsrettigheter. NAV vil normalt bare svare på hva du har rett til fra folketrygden, Statens pensjonskasse (SPK) hva du vil ha krav på fra staten, og KLP på hva du har krav på fra kommunal sektor.

Unntaket fra dette vil være de som har rettigheter både fra SPK og KLP. Da bør svaret være fra den av de to du sist tjente opp rettigheter. Vær nøye på å spørre om det svaret du får, inkluderer summen av pensjon fra begge pensjonskasser. Hovedregelen her er at den siste av de to utbetaler pensjonen fra begge, og så gjør de opp seg imellom.

Glem ikke å spørre om eventuell samordning mellom folketrygden og dine øvrige pensjonsordninger. Og ha ditt fullstendige fødselsnummer (11 siffer) klart når du tar kontakt.

Veterinærforeningens tidligere forhandlingssjef, Kjell Naas har i Norsk veterinærtidsskrift nr. 2 2011, 102-103 (PDF, 557KB), orientert om de viktigste elementene for de som nærmer seg pensjonering i staten, i nr. 3 2011, 192 (PDF, 1017KB) og i nr. 6 2011 395-96 (PDF, 1MB) om de viktigste farer og muligheter ved jobbskifte.