Den norske veterinærforening

Hygieneinspeksjon av brønnbåter – viktig for biosikkerhet

16.05.2019
Akvaveterinærenes forening (AVF) og Tekna Havbruk og fiskehelse sammen utarbeidet en veileder for slike hygieneinspeksjoner.

Hygieneinspeksjoner av oppdrettsfartøy utføres som ekstra sikkerhet for å redusere risikoen for spredning av smittsom fiskesykdom. Inspeksjon kan komme som følge av krav i regelverk, pålegg fra Mattilsynet eller interne krav hos oppdrettsselskapene. I dag sier regelverket kun noe om at hygienekontrollen skal utføres og av hvem, men ikke noe om hvordan. Derfor har er det nå laget en veileder. 

Veilederen inneholder retningslinjer for hvilken dokumentasjon man har krav på, hvordan visuell kontroll skal foregå, test av renhold (ikke et krav for å utstede attest) og skriving av attest.
Inspeksjonen skal vurdere arbeidet som er gjennomført av mannskapet selv, rutinene generelt og avdekke mangler, feil eller forbedringsområder. Når det avdekkes feil og mangler eller forbedringspunkter, må inspektøren gjøre en vurdering av risiko knyttet til mangelen. Dersom det avdekkes mangler som utgjør en vesentlig fare for spredning av sykdom, skal det ikke utstedes attest før mangelen utbedres.

-   Brønnbåttrafikk langs kysten kan potensielt utgjøre en stor fare for spredning av smittsomme agensmellom anlegg og produksjonsområder. Det er derfor viktig at kontroll av vask og desinfeksjon blir gjort på en så gjennomtenkt og faglig forsvarlig måte som mulig. Til nå har disse kontrollene blitt utført på forskjellige måter uten noen form for standard som sikrer lik gjennomføring langs hele kysten, sier Kristrún Helga Kristþórsdóttir, leder av AVF.

Kristrun_AFH1189

Videre sier hun at AVF og Tekna Havbruk og fiskehelse nå har gått sammen for å lage en veileder for utførelse av en slik kontroll. Representantene fra hver forening som har vært med på å utarbeide denne veilederen har bred faglig kunnskap og til sammen lang erfaring i oppdrettsnæringen. Jeg håper at veilederen blir tatt i bruk av flest mulig fiskehelsepersonell ute i felt og at den kommer til å bli et nyttig verktøy i fremtiden.

I tillegg til AVF og Tekna har representanter fra Mattilsynet og servicebåtnæringen fått mulighet til å gi sine innspill til et tidlig utkast av veilederen.

- Det er svært viktig for oss i Tekna å ha et godt samarbeid med AVF i en slik sammenheng. I denne saken har dyktige fiskehelsebiologer i Tekna jobbet hardt sammen med veterinærer fra AVF for å få på plass en veileder som har bred faglig konsensus, sier Kristoffer Berglund Andreassen, Styreleder Tekna Havbruk og Fiskehelse.

kKristoffer

Vi oppfordrer alle som skal gjennomføre hygieneinspeksjoner om å ta i bruk veilederen og om å komme med innspill hvis noe bør revideres.

Veilederen finner du her

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.