Den norske veterinærforening

Inkluderende arbeidsliv og IA avtalen

IA-avtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet. Den nye IA-avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022. Avtalen omfatter endringer i lover og regelverk.

IA handler om å skape et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd.

Ny IA-avtale signert 18.12. 2018

Avtalen i korte trekk