Oppdatert 18.04. 2020, kl. 09.30
Korona-situasjonen kan gi utfordringer for både oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenestene. Det må så langt som mulig legges til rette for at det viktige arbeidet til fiskehelsetjenestene kan opprettholdes på en forsvarlig måte, slik at regelverket følges når det gjelder fiskehelse og fiskevelferd.

I enkelte tilfeller kan det bli behov for dispensasjoner fra regelverk for å håndtere disse. 
Mattilsynet har laget retningslinjer med kriteriene for å dispensere fra enkelte bestemmelser i regelverket. Disse finner du her på Mattilsynets nettsider.