Selv om mange oppdrettere har iverksatt smitteverntiltak på anleggene, gjelder fortsatt den lovpålagte kontrollen fra fiskehelsetjenesten under koronoautbruddet.

Fiskehelsepersonell kan ikke nektes adgang, men kan utføre enkelte kontroller uten å være til stede fysisk om dette er forsvarlig.

Les mer på mattilsynet.no